about-qa-4Quilts & Art được cô Gerda Dekker gây dựng từ năm 2003, với mục đích ban đầu là đào tạo và mang lại cơ hội việc làm cho cộng đồng người khuyết tật, và những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.
Quilts & Art hiện có 20 công nhân viên. Trong đó, có 7 người khiếm thính và 4 người khuyết tật vận động tham gia sản xuất trực tiếp tại xưởng. Ngoài ra, có 2 người làm việc tại nhà do khó khăn trong việc đi lại.
Nhờ có công việc ở Quilts & Art, cuộc sống của nhiều anh chị em đã được thay đổi. Họ đã có thể tự lo cho chính bản thân và gia đình mình.
Lợi nhuận của Quilts & Art được dùng để đầu tư, phát triển và chăm sóc cho chính lợi ích của tất cả công nhân viên.

about-qa-2
about-qa-1

1,150 total views, 2 views today